Zdroj

Každý rodič sa stará o to, aby sa jeho dieťa vyvíjalo správne. Koniec koncov, neexistuje väčšia hodnota ako zdravie našich detí. Ukazuje sa, že na to, aby ste podporili rozvoj vášho dieťaťa, nemusíte absolvovať špecializované štúdie. Je dôležité sprevádzať dieťa a dať mu príležitosť hýbať sa, objavovať a prežívať svet všetkými zmyslami. Ako to spraviť? Odpoveď na túto otázku nájdete nižšie.

SENZOMOTORIKA

Vývin malého dieťaťa definujeme ako senzomotorický, pretože je založený na dvoch najdôležitejších pilieroch: zmyslový (zmysly) a motorický (pohyb) – ktoré navzájom úzko spolupracujú a neustále prenikajú. Sú základom pre správny vývoj dieťaťa.

Senzorický – teda prežívaný prostredníctvom zmyslov. Neexistuje iný spôsob, ako sa informácie dostanú do mozgu, ako zmyslami. Všetko, čo sa dieťa dozvie o svete, ako pozná svet, je založené na zmyslovej skúsenosti.

Dieťa sa vyvíja aj prostredníctvom pohybu. Ide o postupné učenie sa čoraz zložitejších pohybových aktivít. Senzorika a motorika sú teda dve oblasti, ktorým by sme mali venovať pozornosť pri pohľade na naše dieťa. Ako ide jeho motorický vývoj? Dosahuje postupne všetky schopnosti alebo niektoré preskakuje? Ako reaguje na zmyslové podnety? Dôkladné pozorovanie dieťaťa nám dá odpoveď na jeho vývoj.

Najdôležitejšie zmysly vo vývoji

Stimulácia všetkých zmyslových systémov je rozhodujúca pre harmonický vývoj dieťaťa. Stojí však za to venovať osobitnú pozornosť 3 z nich:

  • Dotyky
  • rovnováha (takzvaný vestibulárny systém)
  • propriocepcia (takzvaný hlboký pocit).

Ukazuje sa, že ide o tri základné, nám najbližšie, zmyslové systémy, ktoré sa veľmi intenzívne rozvíjajú už v prenatálnom období a v prvých rokoch života dieťaťa. Najdôležitejšou z nich je dotyk – dôležitý pri zbere informácií z okolia, ako aj pri budovaní vzťahov s blízkymi. Za náš vzťah s gravitáciou je zodpovedný vestibulárny systém, ktorý sa nazýva rovnovážny systém.

Senzorická integrácia

Ak hovoríme o senzomotorickom vývoji dieťaťa, nemožno nespomenúť senzorickú integráciu. Je to úplne nevedomý neurologický proces, v ktorom sa mozog dieťaťa učí registrovať, triediť, interpretovať zmyslové podnety – aby mal úplný obraz o okolitej realite. Vďaka tomu dokáže správne reagovať na informácie pochádzajúce z prostredia a vlastného tela.

Senzorická integrácia vám umožňuje spoznať svet v celej jeho kráse. Vďaka tomu dieťa správne reaguje na rôzne zmyslové podnety. S radosťou obdivuje farebné svetlá na vianočnom stromčeku, rád sa hojdá v hojdacej sieti, dychtivo objíma ruky svojich rodičov alebo sa nezľakne štekania psa. Tento proces ovplyvňuje celkový vývoj a všetky sféry fungovania dieťaťa: motorickú, sociálnu, emocionálnu či fungovanie v škole a v rodine.

Ako podporovať zmyslový vývoj dieťaťa?

Už od prvých dní po narodení môžeme stimulovať správny senzomotorický vývoj našich detí. A čo viac, nepotrebujeme na to špecializované štúdie ani zložité vybavenie. Stačí si spomenúť na najdôležitejšie základné princípy podpory senzorickej integrácie. Stojí za to pridať trochu dobrej vôle a vynaliezavosti a určite sa budete môcť zúčastniť nádhernej cesty svetom zmyslov. Podpora senzomotorického vývoja sa môže stať úžasným dobrodružstvom, počas ktorého svoje dieťa pozorne sledujeme a spoznávame.

Aký je kľúč na podporu rozvoja deti? Čo si musíme pamätať? Vedomá podpora rozvoja dieťaťa by mala byť založená na troch hlavných pilieroch.

Blízky vzťah

Nezabudnite sa najskôr postarať o blízky vzťah s vašim dieťaťom. Batoľa sa musí cítiť dobre, aby mohlo správne fungovať, spoznávať svet, hrať sa a nadväzovať prvé vzťahy s rovesníkmi.

Čo tvorí bezpečné puto? Emocionálna dostupnosť a odozva rodičov – to znamená reagovanie na potreby dieťaťa. Takže: „Najskôr vzťah, až potom stimulácia!“ – táto veta najlepšie vystihuje základný princíp, ktorým by sme sa ako rodičia mali riadiť.

Pohyb

Bohužiaľ, v modernom svete veľmi často obmedzujeme motorický vývoj našich detí. Nemôžu slobodne skúmať okolie, behať, skákať, liezť toľko, koľko potrebujú. Naše deti posadíme k stolom príliš skoro a dávame im ceruzky a pastelky. Zabúdame, že najskôr musia trénovať jemnú motoriku pohybom, potom si musia precvičiť jemnú motoriku a manuálne činnosti.

Senzorika je veľmi často spájaná hlavne s kontrastnými knihami a činnosťami, pri ktorých sa deti môžu zašpiniť. Skutočnou myšlienkou senzoriky je komplexný pohľad na batoľa prostredníctvom „senzorických okuliarov“. Čo to vlastne znamená?

Je dôležité, aby sa hry podporujúce zmysly prispôsobili veku a schopnostiam dieťaťa. Ukazuje sa, že to, čo je jednoduché a prirodzené, je pre deti oveľa atraktívnejšie a prospešnejšie ako napríklad luxusné hračky na batériu. Dnešné deti sú, bohužiaľ, veľmi často vystavené nadmernej stimulácii – najmä vizuálnej a sluchovej.