Starostlivosť o seba vám pomôže zvládnuť intenzívne životné tempo a zostať plnohodnotným členom spoločnosti. Nemá nič spoločné so sebectvom, hoci mnohí z nás si tieto pojmy stále zamieňajú. Behaviorálny terapeut sa delí o techniky a postupy, ktoré sú dostupné pre každého z nás.

PROBLÉM

“Žijeme v dobe úzkosti a vyhorenie sa považuje za novú normu. Možno sa čudovať, že starostlivosť o seba sa mnohým zdá byť len ďalším tromfom populárnej psychológie? Veda však už dávno dokázala jej nepopierateľnú hodnotu,” pripomína behaviorálna vedkyňa Kristen Lee.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila celosvetovú krízu duševného zdravia a definovala vyhorenie ako riziko povolania a obvyklý stav na pracovisku. Musíme vydať zo seba to najlepšie, rastúci tlak prispieva k vyčerpaniu a úzkosti. Prestávka, oddych a voľný čas sa zdajú byť luxusom.

VÍZIE

Kristen Lee sa často stretáva s tým, že klienti sa bránia návrhu, aby sa o seba starali. Samotná myšlienka na to, že by to mali robiť, sa im zdá sebecká a ťažko uskutočniteľná. Pre udržanie duševného zdravia je to však jednoducho nevyhnutné. Môže mať rôzne podoby.

1. Kognitívna reštrukturalizácia alebo reframing

Upokojte toxického vnútorného kritika a praktizujte súcit so sebou samým.

2. Životný štýl

Je potrebné správne sa stravovať, spať správny počet hodín a cvičiť.

3. Správna komunikácia

Patrí sem trávenie času s blízkymi a budovanie systému sociálnej podpory.

4. Kľudné miesto

Každý potrebuje byť aspoň raz za čas mimo rozptýlenia, pomôcok a povinností.

5. Oddych a zábava

Všetci si potrebujeme nájsť čas na oddych a zúčastniť sa na aktivitách, pri ktorých si skutočne užijeme chvíle.

TIPY

Bohužiaľ si často neuvedomujeme, aký negatívny vplyv má stres na naše zdravie, kým neochorieme. Aj keď si myslíme, že sme na tom relatívne dobre, je dôležité začať sa o seba starať včas a nečakať, kým sa objavia varovné signály. Kristen Lee uvádza tri kroky, ktoré pomôžu zmeniť starostlivosť o seba na pravidelnú prax pre každého.

1. Začnite s malými praktikami

Keď sme zaneprázdnení, ľahko zabúdame na starostlivosť o seba. Alebo to vzdáme, keď si vytvoríme plán, ktorý je príliš veľký a komplikovaný na to, aby sme si našli čas a energiu na jeho realizáciu.

Každý však môže do svojej každodennej rutiny zaviesť jednoduché činnosti, ktoré mu pomôžu udržať sa na správnej ceste a vyhnúť sa preťaženiu

“Vyberte si tento týždeň jednu činnosť, o ktorej si myslíte, že by vás mohla baviť,” odporúča Kristen Leeová. – Zapíšte si ju do zoznamu úloh a nastavte si pripomienku v telefóne. Sledujte, čo sa deje s vašou náladou, úrovňou energie, vzhľadom a koncentráciou.”

Nemôžeme sa oklamať sľubmi, že si oddýchneme hneď, ako zo zoznamu úloh vyškrtneme ďalšiu položku, pretože medzitým tam pribudne 10 nových riadkov. Dôležitý je tu kumulatívny efekt: mnoho malých činností sa nakoniec spojí do celkového výsledku.

2 Venujte pozornosť rôznym oblastiam svojho života

Na starostlivosť o seba neexistuje a ani nemôže existovať univerzálny recept, ale vo všeobecnosti zahŕňa nasledujúce aspekty:

  • životný štýl,
  • tvorivosť,
  • koníčky,
  • čas strávený s blízkymi,
  • pozitívny vnútorný dialóg.

Veda dokázala nesmiernu hodnotu týchto aktivít pri ochrane a podpore duševného zdravia. Sami alebo s pomocou terapeuta, kouča a blízkych môžete prísť na zoznam činností, ktoré môžete vykonávať rovnocenne s ostatnými každodennými aktivitami.

3. Nehanbite sa myslieť na seba

Mnohým ľuďom sa nepáči predstava, že by si mali nájsť čas pre seba. Sme zvyknutí starať sa o iných a zmena vektora si vyžaduje samostatné úsilie. V takýchto chvíľach je náš hodnotový systém obzvlášť výrazný: sme hrdí, keď sa staráme o iných, a venovať pozornosť sebe sa nám zdá nelogické.

Je dôležité dať si zelenú a skutočne si uvedomiť, že sme dôležití a hodní vlastnej “investície”, a to na dennej báze – potom bude starostlivosť o seba účinnejšia.

ZÁVER

Je všeobecne známe, že prevencia je lacnejšia ako náprava. Starostlivosť o seba nie je sebectvo, ale rozumná prevencia. Nie je to len a ani tak o tom, že si “urobíme deň pre seba” a urobíme si pedikúru.

Ide o ochranu nášho duševného zdravia a zabezpečenie duševnej a emocionálnej odolnosti

Neexistujú univerzálne riešenia, každý si musí nájsť svoju vlastnú cestu. Vypracujte si strategický plán starostlivosti na ochranu a zlepšenie vlastnej pohody a získajte podporu pri jeho realizácii.