Zdroj

Alkoholizmus má 4 fázy: predalkoholická, varovná, kritická a chronická. S každou ďalšou fázou sa príznaky alkoholizmu zvyšujú a zhoršujú. Ako však zdôrazňujú psychoterapeuti, liečbu je možné začať v ktorejkoľvek fáze vývoja závislosti a vždy je možné, aby sa pacient vrátil k úplnej triezvosti. Ako rozpoznáme rôzne fázy alkoholizmu?

Predalkoholická fáza

Príznaky charakteristické pre túto fázu sa výrazne nelíšia od správania ľudí, ktorí príležitostne pijú alkohol. Rozhodujúci je prístup človeka k alkoholu.

Potenciálny alkoholik, na rozdiel od ľudí, u ktorých je menej pravdepodobné, že ochorením trpia, považuje pitie za obzvlášť príjemné a relaxačné pre neho. Preto začne s alkoholom zaobchádzať ako s akýmsi prostriedkom na zlepšenie nálady – siahne po ňom vždy, keď má zlú náladu, má depresiu alebo ho niečo rozruší.

V tejto fáze nepije sám, ale podvedome pre to hľadá príležitosti – často chodí na večierky a spoločenské stretnutia, kde má možnosť si vypiť.

Varovná fáza

Fáza varovania začína objavením sa prvého „palimpsestu“ alebo medzery v pamäti. Tento okamih sa bežne označuje ako „prelomenie filmu“ – človek zostáva pri vedomí (nestráca vedomie), a napriek tomu si nepamätá, čo sa mu stalo po opití.

Pre túto fázu je charakteristické opakovanie palimpsestov aj po vypití relatívne malého množstva alkoholu. Okrem toho možno u osoby ohrozenej alkoholizmom pozorovať niekoľko charakteristických prejavov správania:

  • zrýchlenie tempa pitia
  • veľká zmena správania po pití – človek, ktorý bol doteraz ticho, zrazu veľa rozpráva, je odvážnejší, stráca zábrany;
  • pitie potajomky
  • bez príležitosti, na samote.

Pre túto fázu je typický aj prejav ľútosti. Potenciálny alkoholik si začne uvedomovať, že pije príliš veľa, ale v tejto fáze si ešte neuvedomuje, že má problém s alkoholom.

Kritická fáza

Kritická fáza začína vtedy, keď alkoholik stratí kontrolu nad pitím. Celý život závislého človeka sa začína krútiť okolo alkoholu – jeho hlavnou činnosťou je plánovanie, kedy si vypije, nákup alkoholu alebo zbieranie finančných prostriedkov na tento účel.

Alkoholik zanedbáva svoju rodinu, prácu, stráca záujmy, prestáva sa starať o svoj vzhľad a okolie. Jeho sexepíl klesá. Zároveň si stále nedokáže pripustiť, že má problém s alkoholom – neustále si nachádza nové výhovorky a agresívne reaguje na kritiku. Pre túto fázu je charakteristický aj prudký pokles sebaúcty, pocit prázdnoty a bezmocnosti.

Chronická fáza

Je to najpokročilejšie štádium alkoholizmu, v ktorom sa alkoholik zbavuje všetkých výčitiek a zábran. Pije takmer stále a už ráno užije svoju prvú dávku alkoholu. Je neustále opitý, jeho alkoholová tolerancia prudko klesá – na úplné opitie stačí iba pár pohárov.

Neustále vysoká hladina etanolu v krvi má veľmi negatívny vplyv na jeho zdravie: dochádza k zníženiu intelektuálnych funkcií, spomaleniu psychomotoriky, poruche sexuálneho apetítu, zmenám v charaktere, ochoreniu pečene a nervového systému.

Každý pokus o vymanenie sa z alkoholovej aktivity končí závažným abstinenčným syndrómom – trasenie rúk , bolesti hlavy, celková slabosť, zvracanie, poruchy spánku alebo úzkosť. Môže sa vyvinúť chronická alkoholová psychóza.