Pri príležitosti Medzinárodného dňa šťastia sme preštudovali knihy a rozhovory populárnych odborníkov súčasnosti – Alfrieda Langlaisa, Igora Kona, Ľudmily Petranovskej, Michaila Labkovského, Alexandra Šachova – aby sme našli kľúč k skutočnému šťastiu.

Mnohí z nás sa každý deň pýtajú: sú šťastní? Ak áno, aký je to pocit? A ak nie, čo chýba k tomu, aby sa človek mohol nazvať šťastným?

Aj nad týmito otázkami sme sa zamysleli a pri príležitosti Medzinárodného dňa šťastia sme sa pokúsili nájsť na ne odpovede v rozhovoroch a knihách známych psychológov.

CITÁTY O ŠŤASTÍ

“Keď od seba vyžadujeme, aby sme boli šťastní, posúvame bod normality. Prestaneme sa tešiť z niektorých maličkostí, neustále sa kontrolujeme: sme dostatočne šťastní? Alebo sa pozorne pozeráme na svoje dieťa: je dostatočne sebavedomé a radostné? Týmto spôsobom nepridávame k celku ani radosť, ani šťastie. Preto ak máte podvedome zvnútornené delenie emócií na dobré a zlé, na žiaduce a nežiaduce, zamyslite sa nad tým, ako môžete s týmito presvedčeniami interagovať,” – Ľudmila Petranovská.

“Šťastie v žiadnom prípade nezávisí od bohatstva. Peniaze vám nič nedajú. Dáva, ak máte napríklad zdravotné problémy a nemáte peniaze na liečbu. Ale ak ste len obyčajný človek, ktorý nepotrebuje peniaze na tabletky, potom šťastie nezávisí od peňazí. Dokonca ani rodina nehrá v otázkach šťastia žiadnu úlohu. Na šťastie potrebujete ľahkú povahu, neprítomnosť urážok, sklamaní, závisti, nízkeho sebavedomia, úzkosti a obáv.” – Michail Labkovskij.

“Šťastie ako fenomén znamená spokojnosť so sebou samým, so svojím každodenným životom, so svojím životom, koniec koncov. Šťastie sa nedá hodnotiť v nejakých kvantitatívnych ukazovateľoch. Šťastný môže byť žobrák, ktorému slnko hreje chrbát, a nešťastný môže byť bohatý finančník, ktorý sa trápi, že niekam včas neinvestoval,” Igor Kon.

“Rodinný život sa skladá z komunikácie – zo slov, úsmevov, žiadostí, úsmevov, prosieb, nárokov, darov a tak ďalej. Predstavte si túto výmenu komunikácie, ako keby ste si navzájom hádzali balóniky, svetlé alebo tmavé. Tie svetlé sú úsmev, objatie, prikrytie dekou, pochvala, slová “mám ťa rád”, útecha. A tie tmavé sú prevrátiť očami, zabuchnúť dvere, kričať, udrieť, hádzať veci, kritizovať, vyčítať, sťažovať sa. Rodinné šťastie nezávisí od veku manželov, ani od vzdelania, ani od peňazí, ani od prítomnosti detí, ale len od toho, aký typ komunikácie v rodine je hlavný – “tmavý” alebo “svetlý”. Presnejšie povedané, šťastná rodina je taká, kde sa na “temnú” komunikáciu častejšie reaguje “svetlou” komunikáciou ako na “svetlú” komunikáciu “temnou” komunikáciou,” – Ľudmila Petranovská.

“Keď sa ráno zobudíte, myslite na to, akí ste šťastní, že ste živí a zdraví, že vaši milovaní sú nablízku, že ste slobodní a môžete robiť to, čo chcete.”
Alexander Šachov
psychológ

“Šťastie človeka spočíva v tom, že dokáže žiť vo vnútornej harmónii. Šťastie sa v jeho štruktúre láme na štyroch úrovniach. Znamená to, že dokážeme prijať to, čo je, dovoliť tomu, aby to bolo. Znamená tiež, že sa tešíme z toho, čo robíme, že nám záleží na vzťahu k životu, ktorý nám umožňuje vždy cítiť jeho hodnotu. Znamená to tiež, že máme právo robiť to, čo robíme, to znamená, že sa s tým dokážeme stotožniť, cítime to v súlade so sebou, dôležité pre seba i pre iných. A napokon to znamená, že sa môžeme cítiť žiadaní, pretože to, čo robíme, má význam nielen pre nás samých, ale aj pre niečo iné alebo pre iných ľudí – preto je potrebné to robiť.” – Alfried Langlais.

“Oceňujeme len vtedy, keď prehrávame. To platí aj pre šťastie. Napokon, ľuďom je vlastné, že si naň okrem iného zvyknú. Preto si ho často nevšímame. Preto je kľúčom k šťastiu naučiť sa vážiť si to, čo máme.” – Alexander Šachov.

“Šťastie je, keď sa zobudíte a cítite sa hlúpo dobre. Je to jednoducho tak, ako to je. Zjete raňajky a cítite sa dobre. Idete do práce a páči sa vám aj električka. Prídeš domov a pracuješ so svojím dieťaťom, pretože sa cítiš povznesený, nie preto, že si plníš rodičovské povinnosti. Je to vtedy, keď sa cesta k vašim cieľom rovná okamihu, keď ich dosiahnete. Viete? Šťastie je tu a teraz.” – Michail Labkovský.

“Existenciálne šťastie je šťastie uprostred života. Šťastie, keď môžeme byť v strede života, byť celým srdcom nasmerovaní na to dobré a krásne, napriek všetkým ťažkým a smutným veciam.” – Alfried Langlais.