Skvelí lídri inšpirujú zamestnancov a objavujú v nich ďalšie a ďalšie talenty, zatiaľ čo toxickí manažéri pripravujú ľudí o motiváciu, fyzické a intelektuálne sily. Psychoterapeut hovorí o škodlivosti takýchto šéfov pre jednotlivých zamestnancov aj pre firmu ako celok.

Veľa mojich klientov sa sťažuje: “Môj šéf je tyran. Musím si hľadať novú prácu” alebo “Tak veľmi som miloval svoju prácu, ale s novým vedením sa kancelária stala neznesiteľnou. Neviem, koľko toho ešte vydržím.” To je pravda. Práca pre toxického šéfa výrazne znižuje kvalitu vášho života.

PRÍČINY

Neadekvátni vedúci nie sú vždy toxickí. Niektorým jednoducho chýbajú vodcovské schopnosti: organizačné zručnosti a umenie komunikácie. Takíto lídri škodia ľuďom okolo seba nie pre neskúsenosť, ale jednoducho z “lásky k umeniu”. V ich rukách sú strach a zastrašovanie hlavnými nástrojmi kontroly. Na dosiahnutie svojich cieľov sa nezaobídu bez ponižovania a vyhrážok. Takíto vodcovia majú často črty psychopatov a narcistov. Chýba im empatia a zneužívajú moc.

ŠKODY

1. Nespokojnosť s prácou

Výskumníci z University of Manchester Business School zistili, ako toxickí manažéri ovplyvňujú podriadených. Urobili prieskum u 1 200 pracovníkov v rôznych odvetviach z viacerých krajín. Zamestnanci pracujúci pod takýmito vedúcimi tvrdili, že pociťujú nízku úroveň pracovnej spokojnosti.

Podobné výsledky priniesla aj štúdia, ktorú v roku 2016 uskutočnili výskumníci z Michiganskej univerzity. Hlavné znaky správania takýchto šéfov: hrubosť, sarkazmus a ponižovanie podriadených – vedú k psychickej únave a nechuti pracovať.

2. Depresia

Výskumníci tiež zistili, že utrpenie, ktoré podriadení prežívali v práci, sa rozšírilo aj do ich osobného života. U pracovníkov, ktorí museli znášať narcistických a psychopatických šéfov, sa častejšie vyvinula klinická depresia.

3. Agresívna firemná kultúra

Správanie toxických manažérov je nákazlivé a šíri sa medzi zamestnancami ako oheň v lese. Negatívne prostredie na pracovisku prispieva k nižšej sebakontrole radových zamestnancov a zvyšuje pravdepodobnosť ich hrubého správania voči kolegom. Zamestnanci sa častejšie navzájom kritizujú a prisvojujú si zásluhy za prácu iných a sú agresívnejší.

4. Klesajúci zisk

Nekultúrne pracovné vzťahy sú zlé nielen pre morálku, ale aj pre ziskovosť spoločnosti. Výskumníci odhadli, že finančná strata firmy v dôsledku prostredia znižujúceho produktivitu je približne 14 000 USD na zamestnanca.

MERANIE VÝKONNOSTI

Bohužiaľ, mnohé organizácie merajú efektívnosť vedúceho pracovníka na základe individuálneho výkonu. Niekedy sú toxickí šéfovia schopní dosiahnuť krátkodobé ciele, ktoré však nevedú k významným pozitívnym zmenám. Vyhrážky a vydieranie môžu prinútiť zamestnancov pracovať 12 hodín denne bez voľna, ale tento prístup má len krátkodobý účinok.

Správanie toxického šéfa má negatívny vplyv na motiváciu a produktivitu

V dôsledku neefektívneho riadenia sú zamestnanci vystavení zvýšenému riziku vyhorenia a neustály stres na pracovisku vedie k zníženej produktivite a nedostatočnej spokojnosti.

Pri hodnotení výkonu vedúceho je dôležité pozerať sa na širší obraz, a nie na jednotlivé výsledky, a uvedomiť si, že výkon vedúceho môže viesť k negatívnym dôsledkom pre organizáciu.