Zdroj

Strach z psychiatra je v mnohých ľuďoch stále hlboko zakorenený. Kedysi sa bežne verilo, že ide o lekára, ku ktorému „bežní“ ľudia nechodia. Preto bola návšteva psychiatra považovaná za stigmatizujúcu, a teda veľmi trápnu. Psychiater je lekár ako každý iný. Neváhate navštíviť svojho lekára, keď máte fyzickú bolesť, však? Nemali by ste ich mať ani vtedy, keď pociťujete bolesť a duševné problémy. Prečítajte si o návšteve psychiatra, zistite, aké otázky môžete očakávať a prestaňte sa báť!

PRVÁ NÁVŠTEVA U PSYCHIATRA

Návšteva psychiatra je prirodzeným dôsledkom problémov, ktoré treba riešiť. Ako pri všetkých zdravotných problémoch, ani tieto problémy nezmiznú, ak sa ignorujú, len sa zhoršia. Ako teda vyzerá prvá návšteva psychiatra?

Ide predovšetkým o dlhý a podrobný rozhovor zameraný na to, aby psychiater čo najlepšie spoznal pacienta. Atmosféra v samotnej kancelárii je veľmi priateľská a pokojná.

Ako dlho trvá návšteva psychiatra? Prvá je zvyčajne dlhšia ako tie nasledujúce. Je to preto, že pri prvej návšteve vás chce psychiater čo najlepšie spoznať a mať dostatok času porozprávať sa s vami o vás a vašich problémoch. Neskôr, keď bude poznať váš príbeh, návštevy sa môžu primerane skrátiť. Preto prvá návšteva môže trvať až štyridsať minút v závislosti od problému a dokonca aj dlhšie, zatiaľ čo ďalšie návštevy môžu trvať iba dvadsať minút.

ČO POVEDAŤ PSYCHIATROVI?

Na návštevu psychiatra sa môžete pripraviť – potom to bude oveľa menej stresujúci zážitok. Čo povedať psychiatrovi? V prvom rade pravdu. Pamätajte, že psychiater je ochotný vám pomôcť a klamať lekárovi nikdy nie je dobrý nápad. Počas vašej prvej návštevy vám psychiater položí sériu otázok, ktoré mu umožnia čo najhlbšie a najpresnejšie pochopiť váš problém.

V prvom rade povedzte svojmu lekárovi, čo vás k nemu privádza. Povedzte mu o všetkých svojich problémoch, pochybnostiach či obavách. Povedzte mu, čo vás viedlo k situácii, v ktorej ste sa rozhodli vyhľadať pomoc. Zapamätajte si a pripravte si liečebnú anamnézu – všetko o liekoch, ktoré užívate alebo či ste nejaké užívali, prípadne informácie o prípadných návštevách psychológa či terapii u psychoterapeuta. Toto všetko môže psychiatrovi veľmi pomôcť pochopiť váš problém.

Pamätajte tiež, že máte právo klásť otázky! Ak vás niečo znepokojuje, niečo vás trápi alebo niečomu nerozumiete – opýtajte sa svojho psychiatra na ďalšie podrobnosti.

AKÉ OTÁZKY KLADIE PSYCHIATER?

Psychiater sa vás opýta na všetky okolnosti vašej správy – sťažnosti, problémy či emócie, s ktorými za ním prichádzate. Môžu sa objaviť aj otázky týkajúce sa spánku a jeho kvality, ako aj problémov s koncentráciou, pamäťou a každodennou aktivitou. Spýta sa vás aj na vašu náladu a strach, ako aj na príznaky, s ktorými sa mu hlásite – odkedy trvajú a za akých okolností sa objavujú a v akom rozsahu.

Môže sa tiež pýtať na vašu životnú situáciu – súkromnú, emocionálnu aj profesionálnu. Psychiater sa môže opýtať, kde pracujete, ako vyzerá vaša profesijná a rodinná situácia. Môže sa vás opýtať na vašich rodičov a súrodencov, ako aj na vaše vzťahy – minulé aj súčasné.

Pamätajte – nemusíte odpovedať na všetky otázky. Ak sa z nejakého dôvodu bojíte o niečom rozprávať, hanbíte sa alebo sa cítite nepríjemne – nemusíte odpovedať hneď, môžete sa k tomu vrátiť pri ďalších návštevách, keď získate u lekára istotu. Čím viac toho však psychiatrovi poviete, tým rýchlejšie a lepšie vám bude vedieť pomôcť.

Ste úplne v bezpečí – majte to vždy na pamäti. Psychiater, ako každý lekár, je viazaný lekárskym tajomstvom.

KEDY NAVŠTÍVIŤ PSYCHIATRA?

Každý zažije v živote nejaké psychické problémy – to je úplne normálne. Nie všetky tieto problémy vyžadujú okamžitú lekársku pomoc. Na druhej strane nikdy nepodceňujte svoje problémy – ak máte pocit, že by ste mali vyhľadať pomoc psychiatra, tak zvážte, že to bude pre vás to najlepšie.

Pamätajte, že nie vždy dokážete správne posúdiť svoj duševný stav, preto sa niekedy oplatí spoľahnúť sa na úsudok blízkych ľudí, ktorí pre vás chcú to najlepšie.

Navštívte psychiatra, keď pociťujete problémy súvisiace s úzkosťou, depresívnou náladou, spoločenským životom, myslením, koncentráciou alebo pamäťou. Hláste sa aj vtedy, keď spozorujete príznaky, ktoré naznačujú prítomnosť psychotických porúch. Zo všetkých týchto dôvodov možno spomenúť najmä tieto:

  • Neustále krivdy
  • Myšlienky na samovraždu
  • Pocit bezmocnosti
  • Pocit únavy po celú dobu
  • Nedostatok motivácie a energie konať
  • Neustály pocit napätia
  • Neustály strach a úzkosť
  • Vyhýbanie sa kontaktu s inými ľuďmi
  • Strach z interakcie s inými ľuďmi
  • Narušené formy správania alebo myslenia

Nebojte sa psychiatra – ide o lekára, ktorého úlohou je pomôcť vám vyrovnať sa so zdravotnými problémami, ktoré vás trápia. Dovoľte mu, aby vám pomohol.