Zdroj

Rozpoznať, či dieťa berie drogy, je pre mnohých rodičov mimoriadne komplikované a spája sa to aj s tým, že deti to pred dospelými dobre skrývajú. Mnohé príznaky závislosti zdanlivo poukazujú na iné problémy, no pri pozornom sledovaní si rodičia môžu všimnúť, že s ich dieťaťom nie je niečo v poriadku. Aké sú príznaky závislosti a ako zistite, či vaše dieťa užíva drogy, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Jedna z najčastejších otázok rodičov a opatrovníkov je – ako zistím, či si niečo vzal? Vy svoje dieťa poznáte najlepšie. Cítite a vidíte, že sa mení jeho správanie, vzhľad a okolie okolo neho. Máte pocit, že niečo nie je v poriadku, no neviete to presne opísať a definovať.

Detská psychologička pripravila nasledujúci zoznam zmien ku ktorým dochádza u tínedžera užívajúceho psychoaktívne látky. Čím viac zhôd nájdete, tým je pravdepodobnejšie, že vaše dieťa bude vystavené drogám.

Fyzický vzhľad, zdravotný stav, zmeny v správaní:

 • strata váhy
 • častejšie prechladnutia, bolesti žalúdka,
 • zlé výsledky krvi,
 • únava, podráždenosť,
 • chronický kašeľ, nádcha, smrkanie, krvácanie z nosa
 • pupienky a vredy (najmä okolo nosa),
 • všeobecný pokles energie alebo hyperaktivita
 • výskyt motorického nepokoja a hyperaktivity,
 • závraty,
 • znížená pozornosť k osobnej hygiene,
 • nedbalý vzhľad, ktorý mu neprekáža,

oči:

 • krvavé alebo opuchnuté
 • nadmerne rozšírené alebo zúžené zrenice,
 • používanie očných kvapiek a sťažovanie sa na alergie alebo vysvetľovanie, že to je z počítača

ústa:

 • suché ústa
 • časté olizovanie pier jazykom,
 • dych s vôňou alkoholu, marihany, nikotínu,
 • kašeľ,
 • problémy so zubami.

Koža:

 • neprirodzene bledé prsty,
 • červené škvrny na tele,
 • nosenie tričiek s dlhými rukávmi aj v horúcich dňoch
 • nadmerné potenie,
 • stopy po injekcii pozdĺž žíl.

Zmena osobnosti:

 • podráždený, tajnostkársky, utiahnutý, depresívny,
 • premenlivé nálady,
 • precitlivelý, reaguje hnevom, agresivitou, nervózny, úzkostný,
 • náhla zmena osobnosti,
 • krátkodobé zmeny nálady
 • potreba okamžitého uspokojenia,
 • emocionálna a sociálna nezrelosť,
 • zúžený pohľad na problémy a ich riešenia,
 • žiadny cieľ, klesajúci záujem o vedu,
 • opustenie súčasných záujmov, koníčkov,
 • pocit beznádeje a bezmocnosti,
 • pocit viny,
 • pocit osamelosti, zranenia,
 • popieranie (negovanie skutočnosti, že drogy sú škodlivé),
 • klame,
 • nepriateľstvo, agresivita voči iným,
 • tajomné, krátke telefonáty, náhle odchody,
 • používanie nezrozumiteľného jazyka (slang),
 • napodobňovanie ľudí zo sveta subkultúr, kde drogy zohrávajú dôležitú úlohu,
 • vzbura, porušovanie zaužívaných pravidiel,
 • vznik finančných problémov, konflikty na tomto pozadí,

Kontakty s rodinou, rovesníkmi:

 • vyhýbanie sa rozhovoru s rodičmi,
 • vyhýbanie sa rodinným stretnutiam,
 • jedenie vo svojej izbe,
 • rastúce konflikty s členmi rodiny,
 • nerešpektovanie a porušovanie domáceho poriadku,
 • nepredstavuje nových priateľov,
 • vzbura proti všetkým normám a pravidlám,,
 • vykradanie sa z domu.

Vzhľad miestnosti:

 • neporiadok,
 • časté vetranie miestnosti,
 • používanie osviežovačov vzduchu,
 • nikto nemôže vstúpiť do jeho izby,
 • má zamknutú skrinku do ktorej nikto nemá prístup.

Problémy v škole

 • čoraz častejšie zanedbáva školské povinnosti,
 • záškoláctvo, mešká na vyučovanie,
 • nerobí domáce úlohy, má horšie známky,
 • nedostatok motivácie študovať, chodiť do školy a zúčastňovať sa mimoškolských aktivít,
 • zaspáva počas hodiny alebo je veľmi rozrušený, zasahuje do priebehu hodiny,
 • ignoruje učiteľov a školu,

Ako rodič či opatrovník by ste mali byť veľmi pozorní voči tomuto správaniu. Pri pozorovaní takýchto situácií sa musíte vždy pýtať sami seba na ich príčiny. Je to dôležitý varovný signál, ktorý nemôžete ignorovať.

Naše telo a zdravie sú často odrazom duše, vrátane jej problémov, úzkostí a tajomstiev.

Vzhľad a oblečenie v dnešnej dobe využívajú tínedžeri na vyjadrenie svojich názorov, určenie príslušnosti k danej skupine a komunite.

Pri každodenných činnostiach a povinnostiach väčšina rodičov / opatrovníkov nedokáže adekvátne interpretovať prebiehajúce zmeny. Keďže ste však na tejto stránke a čítate tento článok, znamená to, že vás niečo na správaní a vzhľade vášho dieťaťa trápi. Žiaľ, žiadny článok úplne nerozptýli pochybnosti, ak ho nekonzultujete priamo s odborníkom. Čím skôr sa problém diagnostikuje, tým účinnejšia je pomoc pri jeho liečbe.