Toxická osoba v blízkom okolí – medzi príbuznými, priateľmi alebo partnermi – je vážnou hrozbou pre naše psychické zdravie. Avšak rovnako vážna je aj situácia, keď “toxikom” je vaším nadriadeným: minimálne nebudete môcť napredovať ako odborník, maximálne získate nové komplexy, obavy a dokonca aj traumatické zážitky. Ako spoznať, že pracujete s takýmto človekom? A čo v takom prípade robiť?

1.PORUŠOVANIE HRÁNÍC

V tomto prípade vedúci môže:

 • vnikať do vášho priestoru, používať vaše veci, 
 • ignorovať vaše názory v otázkach, ktoré sa k vám vzťahujú,
 • priamo alebo nepriamo urážať vás a vašich blízkych,
 • rozprávať s vami o osobných otázkach a témach, ktoré nie sú súčasťou hlavného kontextu  komunikácie,
 • dávať nevyžiadané hodnotenia a rady,
 • používať vaše osobné informácie.

Ako na to reagovať

Je potrebné vedieť, čo je pre vás normálne a čo nie. Chápať, ako to vyjadriť a vedieť sa vyjadriť v súlade s kontextom komunikácie s vedúcim, ak vznikne konflikt a nepochopenie. Na to je potrebné používať “ja-správy” a také frázy ako: “Ja (ne) mám rád/a …”, “Pre mňa je (ne)prijateľné…”, “Ja by som (ne) chcel/a…”, “Žiadam…”.

2.BULLYING

Takýto vedúci môže brániť podriadenému zvládať úlohy. Skrývať informácie, aby znížil jeho efektivitu, neustále kritizovať, aby zvýšil úroveň stresu. Vstupovať do práce. A tiež manipulovať a dokonca sa otvorene posmievať.

Ako na to reagovať Dôležité je, po prvé, vedieť rozpoznať mobbing a po druhé, chápať, že takéto správanie nie je normálne. Ak je to možné, diskutujte o situácii s vedúcim a používajte profesionálny jazyk: uvádzať dôvody, argumenty, hovoriť o tom, v akých podmienkach by ste mohli najlepšie prejaviť svoj potenciál a ktoré vás naopak znižujú efektivitu.

Je možné kontaktovať oddelenie personálneho oddelenia a overiť si politiku spoločnosti v súvislosti s nevhodným správaním a šikanou. Ak už uvažujete o zmene práce, môžete sa ako posledná nádej pokúsiť oznámiť nadriadenému vedeniu o šikane.

3.EMOCIONÁLNA NEDISCIPLINOVANOSŤ

V takejto situácii je pre vedúceho ťažké kontrolovať svoje emócie, ktoré zvyčajne spôsobujú nepohodlie okolo seba. Hnev, zlost, strach. Vedúci môže tiež pociťovať stres a prenášať ho na podriadených napríklad tým, že:

 • prehnane zveličuje problémy a robí z nich veľký problém,
 • vidí všetko čiernobielo a častejšie sa sústredí na problémy, nie na riešenia,
 • hľadá úskočie, podvod a snaží sa odkrývať to u ostatných,
 • zostáva viac výbušný, podráždený, urazený a nespokojný.

Ako na to reagovať

Môžete sa pokúsiť sústrediť na pozitívne stránky práce a informovať o nich vedúceho, zdôrazňujúc rôzne aspekty situácie. Nie je ľahké nedostať sa do jeho emócií – vedúci zastáva vyššiu pozíciu a môže ich vyjadrovať extrémne intenzívne – ale stojí za to sa pokúsiť. Po rozhovore s ním si určite skontrolujte svoj stav a zmierňte napätie pomocou prechádzky alebo dýchacích cvičení. Časť komunikácie môžete preniesť do písomnej formy.

4.URAŽANIE

Vedúci berie do úvahy iba svoj názor. Áno, môže sa pýtať odborníkov v tíme, ale nevypočuje si ich názory. V najhoršom prípade kritizuje názory podriadených a nedovoľuje im vyjadriť sa, neustále ich prerušuje. V dôsledku toho sa v tíme stráca pocit psychologickej bezpečnosti a aktivita, iniciatíva a kreativita zamestnancov klesá.

Ako na to reagovať

Odporúča sa “utiecť” pred takýmto vedúcim: s ním bude málo možností realizovať sa, cítiť sa potrebným a užitočným v práci. Hodí sa len pre tých zamestnancov, ktorí majú problémy s vyjadrovaním svojho názoru a nechcú rozširovať svoje povinnosti, ako aj silnú túžbu po výkonnej práci.

5.NEOBRAZENÁ KRITIKA

S takýmto človekom nebude chýbať spätná väzba, ale pravdepodobne nebude užitočná. Po rozhovore s vedúcim zanechá podriadený pocit zbytočnosti a neschopnosti zvládať svoju prácu – zníženie zapojenia a motivácie zamestnancov je zaručené. Samotná kritika môže byť založená na emocionálnom dojme, domýšľaní situácie a nie na žiadnych argumentoch.

Ako na to reagovať

Je dôležité byť pripravený na kritiku a snažiť sa ju prevádzať z osobnej úrovne na situáciu. Čo môžete robiť:

 • hovoriť o konkrétnom správaní, ktoré môžete upraviť,
 • získať argumenty a fakty, ktoré pomôžu obhájiť váš postoj,
 • oddeliť kritické poznámky, ktoré môžu byť užitočné, od tých, ktoré možno ignorovať.

ako už bolo spomenuté vyššie, prenášať časť komunikácie do písomnej formy – tým podnecovať vedúceho byť viac racionálnym a štruktúrovaným.