Zažil to už hádam každý. Dve či viac možností a my si nedokážeme vybrať. V prípade, že ide o banalitu ako napríklad výber z jedálneho lístka, či výber denného oblečenia, sú dôsledky nesprávneho rozhodnutia zanedbateľné. Čo však robiť v situácii, kedy na našom rozhodnutí stojí niečo mimoriadne dôležité, napríklad to, ako bude v najbližších mesiacoch či rokoch vyzerať náš život a my sa nevieme rozhodnúť?

V ideálnom prípade by sme sa mali rozhodovať na základe dôsledného zváženia všetkých kladov a záporov každej z alternatív s cieľom maximalizovať naše zisky a znížiť straty. V realite to však také jednoduché nie je.

Rozhodujeme sa vždy racionálne?
Pravdou je, že na naše rozhodnutia vplýva okrem našej racionality obrovské množstvo vedomých a nevedomých faktorov, medzi nimi napríklad naše emócie, predošlé skúsenosti, rôzne skreslenia a iné. Napríklad spomínané skreslenia sú mentálnymi skratkami, ktorými si uľahčujeme a urýchľujeme naše rozhodovanie. Okrem toho však tiež zvyšujú pravdepodobnosť, že v rozhodovaní dôjde k chybe.

Pod vplyvom týchto skreslení sa môžeme rozhodnúť napríklad na základe toho, že nám daná situácia pripomína inú, o ktorej sme už počuli, alebo že prijmeme predstavu, ktorú sme si vytvorili automaticky po spoznaní situácie (počujeme skvelé recenzie na nejaký tovar, samé jeho výhody a vychytávky a my ho zavrhneme ako “príliš drahý” dokonca bez toho, aby sme si jeho cenu overili).

Čím si môžeme rozhodovanie uľahčiť?
Vidíme, že proces rozhodovania nemusí byť vždy tak úplne jednoduchý. Preto vám chcem ponúknuť niekoľko tipov, ktoré nám v ňom môžu pomôcť.

 1. Určime si ciele a podmienky, ktoré má naše rozhodnutie spĺňať
  Buďme si istí, že vieme, čo chceme. (“Naozaj chcem zmeniť kariéru? Alebo chcem zmeniť iba šéfa?”) Určime si konkrétne vlastnosti, ktoré má konečné rozhodnutie spĺňať. Čo potrebujeme? Čo nechceme? (“Napr. pri výbere dovolenky: chcem more a nízku cenu, nechcem kamienkovú pláž atd.”)
 1. Spíšme si všetky možnosti a zvážme všetky ich klady a zápory
  Nakoľko proces rozhodovania môže byť často ovplyvnený našimi emóciami, práve toto je jeden zo spôsobov, ktorým do rozhodovania zapojíme racionalitu a vedomé procesy. Myslime tiež na to, že hoci s najvyššou pravdepodobnosťou nenájdeme variantu, ktorá nemá žiadne zápory, v rozhodovaní ide o to vybrať tú možnosť, ktorá je pre nás najlepšia. A to aj s jej negatívami. Na základe tohoto zoznamu potom môžeme pokračovať vylučovacou metódou.
 1. Porozprávajme sa s niekým
  Ďalší človek a jeho pohľad nám môže odhaliť aspekty, ktoré nám samým unikli. Spýtajme sa na názor osoby, ktorá nás dobre pozná a ktorej dôverujeme. Ďalšou možnosťou je situáciu prebrať s niekým, kto ju sám zažil. Samozrejme, je potrebné mať na pamäti, že hoci sa situácia môže javiť ako rovnaká, dve úplne rovnaké situácie a rozhodnutia neexistujú a že veľa závisí aj na našej individualite a na konkrétnom prípade. Aj napriek tomu sa však zo skúsenosti niekoho iného môžeme niečo naučiť.
 1. Nechajme si čas, neponáhľajme sa
  Keď už sme si spísali všetky možnosti, klady a zápory a premýšľaniu o probléme sme venovali určitú dobu, oddýchnime si. Náš mozog musí spracovať všetky tieto informácie. Choďme sa prejsť alebo si zacvičiť. Robme niečo iné, chvíľu nad tým nepremýšľajme. Je možné, že tým podnietime k vyjadreniu aj nevedomú časť našej mysle. Okrem toho, v prípade, že naše rozhodnutie nemusí byť okamžité, doprajme si čas. Ako sa píše v jednej skvelej knihe – “Nikdy sa nerozhodnite, dokým nemusíte” (Randy Pausch, Jeffrey Zaslow – Posledná prednáška).
 1. Nenechajme sa zahltiť
  Hoci precízne zváženie všetkých možností je (najmä u veľkých životných rozhodnutí) dôležité, rovnako podstatné je nenechať sa problémom úplne zahltiť. Keď nadobudneme dojem, že sa v nekonečnej analýze možností začíname strácať, odpočiňme si od nej. A keď sa k rozhodovaniu vrátime, skúsme si klásť jednoduché otázky. “Čo chcem?” “Čo sa stane, ak si vyberiem túto možnosť?” “Smeruje táto možnosť k naplneniu môjho cieľa?”
 1. Nebojme sa zmeny
  Je prirodzené, že veľké zmeny so sebou takmer vždy prinášajú určitý pocit ohrozenia a diskomfortu. Nedovoľme týmto pocitom, aby nad nami zvíťazili. Nenechajme sa ovládnuť dojmom že to, ako je to teraz, je lepšie a že zmenu vlastne nepotrebujeme. Premýšľajme triezvo. Niektoré zmeny potrebujeme a stoja za určité riziko. Nezavrhujme zaujímavé (a pre nás poteciálne prospešné) možnosti iba preto, že máme strach zo zmeny.
 1. Verme sebe a svojim inštinktom
  Áno, tento článok hovorí o tom, ako sa rozhodovať čo najracionálnejšie, varuje pred možnými skresleniami a zrazu je tu slovo inštinkt. Čo robiť, ak máme dve možnosti a ani po dôkladnom posúdení si nevieme vybrať? Určite ste už počuli, že v takom prípade, by ste si mali hodiť mincou. Táto “ľudová múdrosť” však niekedy pokračuje tým, že hod mincou nebude užitočný preto, lebo za nás rozhodne, ale preto, že sa počas neho môžeme pristihnúť pri tom, že v jednu možnosť skryte dúfame. Tak prečo to neskúsiť?
 1. Robme to, čo je pre nás dobré
  Toto zároveň súvisí s bodom číslo sedem. Môže sa stať, že presne vieme, aké rozhodnutie je racionálne a rozumné, no zároveň sa nám do jeho realizácie z nejakého dôvodu vôbec nechce (skúsme však takto skrytú intuíciu odlíšiť od lenivosti a pohodlnosti). Veriť tomu svojmu pocitu, či intuícii môže byť niekedy veľmi užitočné. Robme to, čo je pre nás dobré. To, aký máme zo svojich rozhodnutí pocit, je obvykle dôležitejšie než to, ako dobré sa zdajú byť objektívne.

Neľutujme rozhodnutia, ktoré sme urobili
Môže sa stať, že hoci sme sa po dôkladnom zvažovaní konečne rozhodli, stále v nás ostali určité pochybnosti. “Rozhodol som sa určite správne?” “Nebolo by predsa len lepšie, keby som to spravil inak…?” Nedovoľme týmto pochybnostiam, aby nás premohli. Keď už k rozhodnutiu nezvratne došlo, prestaňme o tom dookola premýšľať. Pripomeňme si, čo všetko sme vykonali a zvažovali, než sme dospeli ku konečnej voľbe. Verme tomu, že sme sa rozhodli tak, ako to bolo v danú chvíľu správne.

Aj napriek dôslednému rozhodovaniu sa môže stať, že situácia nakoniec nedopadne tak dobre ako sme očakávali. Aj napriek tomu však svoje rozhodnutie neľutujme. Niekam nás predsa len dostalo. Verme tomu, že sme “tam, kde máme byť”. Navyše, väčšina rozhodnutí nemusí byť v skutočnosti tak trvalá ako sa môže zdať na prvý pohľad. Časom sa môže objaviť ďalšia možnosť voľby a tento raz sa môžeme rozhodnúť inak.

Samozrejme, vyššie popísané tipy, ktoré môžeme využiť v procese rozhodovania nie sú žiadnym jednoznačným návodom, ktorý musí vždy dodržať každý z nás. Každý človek je iný, a teda aj pri rozhodovaní môže využívať iné stratégie či pomôcky, ktoré sa môžu líšiť od tých popísaných v tomto článku.