Keď počujem: “Chcem byť sebavedomejší!” – váham. Prečo? Podľa mňa istí ľudia presne vedia, ako by sa všetko malo diať.

Predstavujem si, ako sa s istotou prechádzajú cestou, akoby ju už dlho poznali, s jej kamienkami a kríkmi. Nie je potrebné sa rozhlížať alebo neustále pozerať na zem. Ale ak ide o vzťahy alebo dôležité životné udalosti – stojí za to byť pripravený na nepredvídateľné a neočakávané.

Je skvelé mať istotu v správnosti svojich rozhodnutí alebo krokov, ale iba ak táto istota nebráni v počúvaní ľudí, zvažovaní každého rozhodnutia a uvedomovaní si svojich činov, pocitov a myšlienok.

Dôverovať sebe znamená spoliehať sa na seba, cítiť a nájsť individuálne riešenie. Navyše, je to vďaka za akýkoľvek výsledok, pretože dôverovať znamená stanoviť si ciele, nájsť zmysel aj v chybách, uvažovať o následkoch.

Dôverovať sebe neznamená obdivovať sa alebo zaslepiť sa myšlienkami, je to skôr úprimné porozumenie sebe. Dôvera nepopiera chyby, ale opiera sa o silu, múdrosť a schopnosť nasledovať svoju pravdu.

ZDROJ