Zdroj

Rozprávať sa s dieťaťom o smrti je mimoriadne náročná úloha a mnohí rodičia sa jej snažia vyhnúť. Smrť je však nevyhnutnou súčasťou života, preto sa oplatí dať na ňu povedomie aj tým najmenším. Ako im teda vysvetliť, že každý z nás zomrie?

Smútok je obzvlášť ťažký a stresujúci stav, pretože zahŕňa stratu milovanej osoby. Aj o tejto téme sa hovorí ťažko, ale nedá sa tomu vyhnúť. Malo by však dieťa skutočne vedieť, čo je smrť? Psychológ tvrdí, že rodičia čoraz viac podceňujú tému smrti a snažia sa predstierať, že sa nás to aspoň teraz netýka.

Rodičia v rozhovoroch so svojimi deťmi tému smrti nenastoľujú, pretože ich chcú ochrániť pred ťažkými emóciami a strachom súvisiacim so stratou blízkych. Skutočný problém však podľa psychológa môže zasiahnuť rodičov, keď sa budú musieť s dieťaťom porozprávať o smrti niekoho blízkeho v ich živote. To môže sťažiť správne prežitie smútku, ktorý pozostáva z 5 fáz:

  • popretie, alebo neschopnosť tomu uveriť,
  • hnev,
  • vyjednávanie alebo „čo by bolo keby…“,
  • depresia,
  • prijatie reality-

Až po prejdení týchto štádií smútku môžete vstúpiť do štádia ocitnutia sa v situácii a pokúsiť sa ju prijať. Na to, aby človek prešiel všetkými týmito fázami smútku, musí byť na tento účel vybavený vhodnými vnútornými nástrojmi. Dieťa, ktoré nerozumie problému prechodu, bude mať v smútku ťažkú ​​cestu. To znamená, že v niektorej z fáz uviazne na dlhší čas a v takejto situácii môže byť nevyhnutná pomoc psychológa.

Ako môžem dieťaťu vysvetliť, čo je smrť?

Psychológ tvrdí, že keď sa pokúšame vysvetliť, prečo naši milovaní odchádzajú pri rozhovore s dieťaťom, stojí za to pamätať na štyri aspekty smrti:

  1. intelektuálny aspekt – pokus vysvetliť, čo je fenomén smrti, racionálnym spôsobom, s cieľom vyrovnať sa s ním;
  2. emocionálny aspekt – je spojený s pochopením emócií a potrieb, ktoré sprevádzajú umieranie a smrť;
  3. behaviorálny aspekt – ide o poznanie a pochopenie sociálneho a individuálneho správania v prípade umierania, smrti a smútku.
  4. pragmatický aspekt – týka sa ekonomických a organizačných otázok súvisiacich s umieraním a smrťou.

Ako pomôcť dieťaťu po strate blízkej osoby?

Podľa psychológa je najlepším riešením neskrývať pred deťmi fakt úmrtnosti. Nie je možné vybrať si okamih, kedy sa dieťa prvýkrát dostane do kontaktu so smrťou, preto by bolo rozumné odovzdať mu tieto poznatky v momente, keď s nami začne slobodne komunikovať.

Psychológ vyzýva rodičov, aby sa osmelili a pri prvej príležitosti svojim deťom vysvetlili, v čom spočíva strata blízkych. Vďaka tomu budú deti lepšie pripravené na chvíľu, keď im zomrie niekto naozaj dôležitý.