Zdá sa vám, že muži vo vašom okolí bývajú, zdanlivo bez relevantnej príčiny, precitlivení, úzkostní, frustrovaní či nahnevaní? Alebo ste muž a pozorujete podobné reakcie sami na sebe? Možno ide o prejavy tzv. syndrómu mrzutého muža (z angl. Irritable Male Syndrome, IMS).

Porozumieť a predchádzať mu nám pomôže jeho 5 základných príčin:

1. Hormonálne zmeny

Vo kontexte IMS sa pri hormonálnom kolísaní hovorí predovšetkým o typicky mužskom hormóne – testosteróne. Autorka Theresa Crenshaw prirovnáva testosterón k mladému Marlonovi Brandovi. Je totiž s*xuálny, zmyselný, zvodný, ale i temný a s nebezpečným „podmazom“. Ako to už býva, najlepšie by bolo, keby bola jeho hladina v priemere. Kolíše najmä pod vplyvom stresu, konfliktov a vyššieho veku. Vysoká hladina testosterónu vedie k mužskej súťaživosti, agresivite až násiliu. Mrzutí a podráždení sa stávajú muži vtedy, keď je hladina tohto hormónu nízka.

2. Biochemické zmeny v mozgu

V mozgu máme chemické látky, ktoré prenášajú určité typy signálov z nervovej sústavy. V súvislosti s IMS budeme hovoriť o takomto prenášači, odborne neurotransmiteri, s názvom serotonín. Čím viac serotonínu naše telo produkuje, tým sme šťastnejší a pozitívnejší, máme dobrú náladu. Naopak, nedostatok tejto látky prispieva k nevrlosti, podráždenosti a agresivite.

Hladinu serotonínu znižuje zvýšená konzumácia proteínov z mäsa, ktoré nejeden muž preferuje, niekedy však na úkor potrebných karbohydrátov obsiahnutých v zelenine (napr. zemiaky, kukurica, tekvica). Nepriateľom serotonínu je tiež časté pitie alk*holu.

3. Zvýšená hladina stresu

Stres je obranná reakcia organizmu. Je to niečo, čomu sa v živote nevyhneme. Je potrebné si uvedomiť, že stres nespôsobujú len negatívne situácie, z ktorých máme starosti, ale aj situácie pozitívne. Spôsobujú ho proste zmeny, ktorým sa musíme prispôsobovať. Stresujúci je napríklad rozvod, ale aj svadba. Síce stres nedokážeme eliminovať, čo ale môžeme urobiť, je naučiť sa ho identifikovať a cielene naňho reagovať spôsobom, ktorý nám ho pomôže čo najlepšie zvládnuť.

4. Zmeny v mužskej roli a identite

V histórii ľudstva bola mužská rola jasne vymedzená: hlavnou úlohou mužov bolo priniesť domov obživu. Muži lovili zver, a to čo ulovili, zdieľali so svojou rodinou a kmeňom. Každý mal svoju rolu, ktorú zastával. Niektorí boli dobrí v stopovaní zvierat, iní zas v zostrojovaní lukov a šípov alebo oštepov. Niektorí muži boli silní a dokázali zastreliť šípom býka. Ďalší vedeli spievať piesne a tancovať tance, ktorými zefektívňovali lov. Keď nelovili, trávili čas s rodinou a priateľmi. Hrali sa s deťmi a mali veľa voľného času naučiť ich svoje zručnosti. V modernej dobe sa stali mužské role zmätenými a nejasnými. Mnoho mužov nemá zamestnanie alebo pracuje na pozícii, ktorú nemajú radi. Rozvod ich oddeľuje od svojich detí a často strácajú kontakt s komunitou podporujúcich priateľov a príbuzných.

5. „Prasklina“ v láske

Podráždenosť a hnev mužov môže súvisieť aj s kvalitou vzťahu k milovanej osobe. Spúšťajú sa napríklad v prípade, keď sa cítia byť „odpojení“ od svojich partneriek či partnerov. Autor článku prirovnáva seba so svojou ženou k dvom dikobrazom v snehu, ktorí túžili po vrelosti a vzájomnom kontakte, ale zraňujú sa navzájom vždy, keď sa k sebe dostanú bližšie. Ich vzťah sa dostal do bludného kruhu, kedy  sa on cítil byť kritizovaný a reagoval nahnevane. Manželka sa stiahla do seba a nedokázala mu prejavovať lásku, ktorú  potreboval, pretože ju naštvaný neustále bombardoval s nejakými úlohami, nenávistnými pohľadmi a podráždenými komentármi. Postupom času si uvedomil, aký je jeho hnev pre vzťah deštruktívny a podarilo sa im znovu vybudovať puto, založené na dôvere.


Viac sa dočítate v článku psychoterapeuta Jeda Diamonda, venujúcemu sa mužskému zdraviu a autora knihy „Mužská menopauza“ a „Syndróm mrzutého muža“, uverejneného na stránkach Psychology Tomorrow Magazine.

Jed Diamond, PhD – The 4 Key Causes of the Irritable Male Syndrome

Truth time! I wrote the book, Irritable Male Syndrome: Understanding and Managing the 4 Key Causes of Depression and Aggression to make sense of my own life and how it was impacting my family. Seeing a doctor and getting medications to treat my own depression and bipolar disorder helped a lot.