Zdroj

Neurózy, ktoré okrem iného zahŕňajú generalizované úzkostné poruchy, obsedantno-kompulzívne poruchy alebo panické poruchy patria medzi najčastejšie duševné poruchy. Niektoré z ich príznakov, napríklad záchvaty úzkosti, jasne naznačujú možnosť tohto stavu. Existuje však množstvo ochorení, ktoré môžu byť príznakom neurózy. Aké problémy by mohli naznačovať neurózu? Zistite, kedy je potrebné navštíviť špecialistu.

Neurózy sú jednou z najznámejších duševných porúch. Táto skupina subjektov zahŕňa mnoho rôznych problémov, ako napríklad:

  • generalizovaná úzkostná porucha,
  • špecifické fóbie,
  • úzkostné poruchy a záchvaty paniky
  • alebo obsedantno-kompulzívna porucha.

V praxi však existuje oveľa viac možných príznakov neurózy. Ich poznanie je dôležité, pretože umožňuje včasnú diagnostiku neurotických porúch a čo najskoršie zahájenie vhodnej liečby.

Neuróza a neustále obavy

Jedným z najbežnejších príznakov neurózy je neustále znepokojenie. Je v zásade prirodzené, že človeka občas niečo nadmieru znepokojuje. U úzkostných porúch, najmä generalizovanej úzkostnej poruchy sa však príznaky objavujú v súvislosti s každodennými situáciami.

Neuróza a únava

Mnoho ľudí považuje za ťažké spojiť úzkostnú poruchu s pocitom vyčerpania. V praxi je to však veľmi jednoduché vysvetliť. Ľudia, ktorí často mávajú záchvaty paniky alebo neustále pociťujú úzkosť či napätie, pravdepodobne nedokážu relaxovať vo voľnom čase.

Nakoniec sa môžu sťažovať na chronickú únavu. Problém môže nastať najmä u tých pacientov, u ktorých sa rozvinie generalizovaná úzkostná porucha.

Neuróza a poruchy spánku

Ďalším možným prejavom neurotických porúch je porucha spánku. Pacienti, ktorí zápasia s úzkosťou, ju prežívajú v rôznych formách. Najčastejšie sú to však problémy so zaspávaním a prebúdzaním sa v noci.

Neuróza a podráždenosť

Tendencia k nadmernej podráždenosti sa často vyskytuje v priebehu neurotických porúch. Pacienti môžu byť podráždení aj vďaka najmenším maličkostiam.

Príčinou podráždenia v priebehu neuróz môžu byť rôzne javy. Najčastejšie je to však dôsledok neustálej úzkosti a strachu.

Neuróza a iracionálne obavy

Podstatou jednej skupiny neurotických porúch je výskyt neopodstatneného panického strachu, ktorý by nemal spôsobovať také extrémne reakcie.

Hovoríme o konkrétnych fóbiách, ako napríklad:

  • arachnofóbia,
  • klaustrofóbia
  • alebo strach z výšok.

V priebehu tohto typu neurózy úzkosť vzniká nielen v dôsledku kontaktu s faktorom, ktorého sa pacient bojí, ale aj pri samotnej myšlienke možnosti kontaktu s ním. Toto sa nazýva anticipačný strach.

Neuróza a vyhýbanie sa sociálnym situáciám

Problémy spojené so sociálnymi situáciami môžu svedčiť o neurotických poruchách. Hovoríme o takých problémoch, ako je napríklad strach z vystúpenia na verejnosti alebo vyhýbania sa pobytu v dave.

Neuróza a poruchy koncentrácie

Problémy so zameraním pozornosti na dlhú dobu pri práci alebo nakupovaní sú najčastejšie príznaky neurózy. Môžu vzniknúť napríklad objavením sa obsedantných myšlienok alebo neustálej úzkosti u pacienta.

Nakoniec môžu v živote pacienta natoľko dominovať rôzne obavy, že sa doslova nebudú môcť sústrediť na nič iné ako na nich.

Neuróza a zvýšené svalové napätie

Ľudia s neurózou často pociťujú zvýšené svalové napätie. Tento problém sa objavuje v priebehu niektorých neurotických porúch. Pocity úzkosti pacientov môžu znížiť aj relaxačné cvičenia na uvoľnenie svalov.

Neuróza a somatické príznaky

Existujú situácie, kedy pacient pociťujúci ťažkosti, ako sú chronické bolesti hlavy  alebo bolesti brucha, navštívi mnohých rôznych odborníkov, vykoná veľa rôznych testov a príčiny príznakov nemožno nájsť.

Nakoniec sa ukáže, že psychika a telo sú v skutočnosti priamo spojené a že somatické ťažkosti môžu byť prejavom neurotických porúch. Neurózu môže dokazovať skutočnosť, že somatické choroby sa zosilňujú, keď má pacient stresové situácie.

Neuróza a záchvaty paniky

Záchvaty paniky sú jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich problémov spojených s neurózou. Vyznačujú sa tým, že sa objavujú náhle a postupujú veľmi rýchlo. Typické pre záchvaty paniky je prítomnosť mimoriadne silnej úzkosti, vďaka ktorej má mnoho pacientov pocit, že môžu za chvíľu zomrieť.

Okrem mimoriadne silnej úzkosti sa u pacientov vyskytujú aj somatické ochorenia, ako napríklad:

  • výrazné zvýšenie srdcovej frekvencie,
  • rýchlejšie dýchanie,
  • zblednutie

Neuróza: kedy navštíviť špecialistu?

Príznaky potenciálnej neurózy, ktoré významne ovplyvňujú každodenné fungovanie pacienta, sú znepokojujúce.

V situácii, keď sú neustále obavy alebo úzkosti také intenzívne, že osoba nie je schopná vykonávať svoje profesionálne alebo rodinné povinnosti, odporúča sa konzultácia s odborníkom. Je však potrebné zdôrazniť, že správna liečba neurózy skutočne umožňuje návrat k normálnemu fungovaniu. Preto stojí za to vyhľadať čo najskôr pomoc odborníkov na duševné zdravie.