Hodnotenie
4.1Celkové hodnotenie

Čítali Ste niekedy knihu, ktorá bola písaná formou listov medzi dvoma osobami? Ak nie, tak tento knižný titulok vám ponúka skvelú príležitosť zahĺbiť sa do príbehu terapeuta a jeho pacientky, ktorí si zaznamenávali svoje pocity, myšlienky a postrehy zo spoločných sedení.

Autor, americký psychoterapeut a psychiater Irvin Yalom dokáže čitateľov vtiahnuť do deja jeho autentickým príbehom, odborným jazykom na jednej strane, avšak veľmi čitateľným a zrozumiteľným na druhej strane. Hlavnou postavou a súčasne aj druhou autorkou, okrem terapeuta doktora Yaloma, je mladá nadaná spisovateľka Ginny s nálepkou „schizoidná“ alebo „hraničná“ porucha osobnosti. Aj napriek jej neprehliadnuteľnému talentu v slovnom vyjadrovaní, jemnému šarmu, bystrosti, vysoko rozvinutému zmyslu pre humor, sú badateľné oblasti jej života, o ktorých sa vyjadruje zmätočne a v ktorých pôsobí nevyrovnane. Zanedbáva svoje túžby a potreby, nepriznáva a nevyjadruje svoj hnev, pohŕda sama sebou, je plná obáv, úzkosti, negatívneho sebahodnotenia.

Ginny má za sebou rad neúspešných terapií. Prišla do Kalifornie, pretože odoslaním krátkych poviedok, ktoré napísala ju prijali na ročnú stáž umeleckého písania. Na odporúčanie svojej bývalej terapeutky, vyhľadá dr. Yaloma, ktorý jej po prvom spoločnom stretnutí navrhne skupinovú terapiu. Ginny v skupine nedokáže dostatočne vyjadrovať svoje pocity. Po neúspešnom roku a pol v skupine sa dali spoločne na cestu individuálnej terapie. Nakoľko u Ginny bol prítomný spisovateľský blok, navrhol jej, aby namiesto finančných platieb za terapiu radšej napísala z každého sedenia súhrn nie len jej reakcií a asociácií k priebehu sedenia, ale popis všetkých skrytých myšlienok a fantázií, pre ktoré v slovnom rozhovore nebol priestor. Zároveň sa aj on rozhodol po každej hodine napísať svoje dojmy, ktoré v ňom po spoločne strávenej hodine rezonovali. S očakávaním terapeutických účinkov si tieto svoje zápisky po pol roku vymenili.

Ginnine správy zo spoločných stretnutí vyzdvihujú jej spisovateľský talent a obsahujú mnohé slovné skvosty, metafory, podnetné myšlienky a priame vyznania. Reflexie, ktoré venujú jeden druhému nie sú len rekapituláciou sedení. Majú hĺbku, vyplavujú sa v nich na povrch veci, ktoré na terapii nedostali priestor, ostali nevypovedané. V popisoch dávajú obaja svojim myšlienkam úprimnejšiu a odvážnejšiu formu. Kniha je výnimočná tým, že zachytáva rozdielnu perspektívu dvoch ľudí na jednu a tú istú udalosť. Priebeh terapie očami terapeuta, a zároveň pacienta. Na stranách tejto knihy je čitateľ svedkom vzájomne sa formujúceho vzťahu, v ktorom sa krok po kroku buduje dôvera, úprimnosť a otvorenosť. Pravda, každý deň sú obaja o čosi bližšie.. Najdôležitejšie však je, aby Ginnine prianie ostať v terapii, prerástlo v túžbu vyliečiť sa.


Knihu si môžete kúpiť na stránkach kníhkupectva martinus.sk