[pullquote position=”right”]Všeobecne súhlasíme s tým, že sme strojcami vlastného šťastia, no boli by sme radšej, ak by k nám pricupitalo samo.[/pullquote] A tí z nás, ktorí vedia, že sa tak nestane tajne dúfajú, že keď už si ho musíme vytvoriť sami, tak nás to aspoň nebude stáť veľa námahy.Návod na šťastný život sa vo veľkej miere nachádza práve v nás samých. Medzinárodný výskum well-beingu (čo sa voľne prekladá ako celkový prežívaný pocit životnej pohody) už niekoľko rokov vyhodnocuje Panamu ako krajinu s najlepším indexom. Bližší pohľad na to, prečo sa táto krajina stále umiestňuje na prvom mieste odhaľuje, že latinskoamerická kultúra je charakteristická veľmi pozitívnym postojom k životu. Pritom nezvykneme vždy premýšľať o šťastí ako o niečom výsostne subjektívnom. Svoj pocit šťastia viažeme na zážitky, financie a mnoho iného. Samozrejme nemožno poprieť ich vplyv na prežívané šťastie. Výskumy napr. potvrdili, že výška mesačného zárobku naozaj môže mať vplyv na prežívané šťastie. Aj tu však existuje hranica, po ktorej už šťastie nestúpa – napriek stúpajúcemu príjmu. Dobrá správa však je, že návod na šťastie sa naozaj nachádza v jednoduchých veciach. Je teda len na nás, či do nich každodenne vložíme kúsok námahy, alebo sa utopíme v prúde života. Pár tipov, ako si pridať na šťastí cez maličkosti nájdete aj v tomto blogu.

Získajte perspektívu

Je veľmi ľahké vidieť svoj život ako sériu neúspechov – a to najmä v čase krízy. Len si spomeňte na svoj posledný neúspech. Vaše premýšľanie sa vtedy netočilo len okolo situácie, ktorá vás dostala do smútku. Naopak, to kľúčové bolo, že ste začali pochybovať sami o sebe. Zrazu si spomínate nielen na aktuálny neúspech, ale aj na všetky predošlé. Vtedy je potrebné získať lepšiu perspektívu a rozšíriť vnímanie týchto situácii. V každom neúspechu sa skrýva mnoho úspechov, ktorým však nie sme naučení pripisovať dôležitosť. Pozrieť sa na svoj život takpovediac zhora môže byť náročné.

Uvediem príklad.

Skúste si premietnúť včerajší deň čo najdetailnejšie. Ak by ste spísali situácie predošlého dňa na papier a následne dali niekomu možnosť opýtať sa na detaily situácii, určite by ste vedeli všetko opísať ešte detailnejšie. Práve na tomto príklade vidieť aké zložité je získať perspektívu na vlastný život. Keď k tomu však prizvete niekoho ďalšieho, môže vám túto perspektívu značne rozšíriť.Existujú však spôsoby ako ju získať aj svojpomocne. Mám známeho, ktorý si vždy na konci dňa poznačí do kalendára krátku poznámku o tom, aký bol jeho deň. Najmä v čase, kedy na neho príde ťažké obdobie mu pomáha tento kalendár získať lepšiu perspektívu na svoj život. Ak bol predtým už pol roka každý deň šťastný, dokáže vidieť, že ide len o prechodné obdobie, ktoré musí prijať ako výzvu.

Buďte vďační za maličkosti

Pravdepodobne ide o najťažšiu „maličkosť“ na tomto zozname. Na vďačnosť sa v dobe, v ktorej netreba každý deň bojovať o naplnenie základných životných potrieb zabúda pomerne často.Čím viac sme zvyknutí na určitý štandard, tým menej pociťujeme potrebu vnímať ho ako privilégium. Faktom je, že byť vďačný za maličkosti v nás dokáže vyvolať pocit, že toho máme v živote veľa. Mnohokrát je to objektívne tak, no tlak okolností nás núti na to zabúdať. Pocit šťastia si udržíme práve tým, že sa snažíme na tieto „samozrejmosti“ všedných dní nezabúdať.Dobrým spôsobom napríklad môže byť písanie denníka či rekapitulácia na konci dňa. Okrem zvýšenia citlivosti na maličkosti pozitívne pôsobí takýto zvyk aj na pamäť.

 

Prijmite realitu

V starej modlitbe Tomáša Akvinského sa dočítame: „Bože, daruj mi silu prijať, čo zmeniť nemôžem, odvahu zmeniť, čo zmeniť môžem a múdrosť rozoznať jedno od druhého.“ Bezohľadu na vierovyznanie môžeme v tejto krátkej modlitbe objaviť veľkú múdrosť. Motivační rečníci, médiá a často aj naši rodičia do nás neustále tlačia, že ak sa dostatočne snažíme, dokážeme všetko na svete. Žiaľ, nie je to celkom tak. [pullquote]Nie je nič nezdravé na tom, ak poznáme svoje limity a hranice.[/pullquote] Je úplne normálne ak všetci nebudeme milionári, vrcholovú športovci, či hudobní virtuózi. To samozrejme neznamená, že sa v živote nemáme snažiť dosiahnuť maximum. V každom z nás je potenciál k tomu, aby žil šťastný život. Úzko s tým však súvisí to, ako dokážeme prijať realitu. Skôr či neskôr, každý z nás narazí v živote na situáciu, ktorú nezvládne. Pre prežívaný pocit šťastia je priam kľúčové dokázať tieto momenty neúspechu realisticky prijať a zdravo spracovať. V opačnom prípade riskujeme boj s veternými mlynmi a hromadí sa v nás frustrácia z toho, že nedokážeme zmeniť to, čo nie je v naších silách.

Investujte do vzťahov

Najmä pri nástupe do prvého lepšieho zamestnania si mnohí z nás budujú zlozvyk, pri ktorom si chránia čas pre prácu viac ako čas pre blízkych. V situácii, kedy sa bojíme o svoje zamestnanie je takéto správanie pochopiteľné, no dlhodobo môže ohroziť prežívaný pocit šťastia. Tvrdá práca a výkon sú v našej spoločnosti vysoko cenené a blízke vzťahy sú považované za samozrejmosť – veď každý z nás má blízkeho priateľa. Udržať dobrý vzťah s blízkymi by teda malo byť jednoduché. Faktom ale je, že [pullquote position=”right”]čím menej času a aktivít smerujeme na našich blízkych, tým ťažšie je udržať vzťahy v takej kvalite, aby nám prinášali pocit šťastia.[/pullquote]

Známa kniha „Čo pred smrťou najviac ľutujeme“ od autorky Bronnie Ware, ktorá sa roky venovala paliatívnej starostlivosti hovorí o tom, že jednou z vecí, ktoré na konci života tlačili umierajúcim slzy do očí bolo to, že príliš veľa pracovali na úkor vzťahov.

Vzťahy sú totiž dôležitou, ak nie najdôležitejšou súčasťou našich životov. Vďaka vzťahu našich rodičov vznikol aj náš samotný život, vzťah bol dôležitý pre naše prežitie v začiatku života a jednou z najintenzívnejších životných potrieb je práve potreba mať dobré vzťahy a patriť niekam. Je teda zreteľné, že vzťahy sú niečím centrálnym v našich životoch a skrýva sa v nich aj kľúč ku šťastiu.

Vystúpte zo seba

Posledný tip pre šťastný život by sa dal voľne preložiť aj ako „buďte empatickí“. Dokázať sa pozrieť na svet očami toho druhého, pochopiť ho a uznať, že svet môže z jeho pozície vyzerať úplne ináč vyžaduje od človeka veľkú mieru “bdelosti”. [pullquote]Neustále zahŕňať do vlastného vnímania aj perspektívu iných ľudí môže byť náročné, no vďaka tomu vieme byť omnoho otvorenejší pre potreby iných.[/pullquote] A práve vtedy, keď na tieto potreby odpovedáme, nachádzame vo vlastnom živote hlbší zmysel a prežívame šťastie. Nie vždy je však možné perspektívu druhého človeka pochopiť. Niekedy sa aj napriek snahe zdá byť konanie a premýšľanie ľudí nezmyselné a vedie nás k ťukaniu si na čelo, v horšom prípade k zlosti. Práve v takýchto situáciách vystupujeme zo seba ešte výraznejšie. Prijať pochopiteľné správanie druhého je totiž zrelé a často prospešné – prijať však nepochopiteľné správanie vyžaduje veľkú dávku tolerancie a pokory. Aj tu je vhodná snaha o získanie perspektívy do života. Čas niekedy dokáže práve takýmto situáciám dať zmysel.