Smartfóny, alebo tiež (umelo) inteligentné telefóny, sa za posledných 10 rokov stali súčasťou každodenného života mnohých z nás. Pomocou smartfónu čosi čítame, píšeme, hľadáme, niekomu voláme, hráme sa hry… Smartfón sa stal prostriedkom kontaktu s inými ľuďmi. Poslednou činnosťou mnohých z nás pred tým, ako zavrieme v posteli oči, je kontrola smartfónu. A po čom, ako prvom, siahame hneď ráno pri prebúdzaní?

Dá sa povedať, že smartfóny zmenili spôsob nášho správania. Stalo sa vám, že ste s niekým sedeli v podniku a on v priebehu vašej konverzácie ťukal do mobilu? Alebo to robievate vy sami? Toto správanie je už tak rozšírené, že získalo vlastný anglický názov „phubbing“, zložený z dvoch slov: phone [telefón] a snub [nevšímať si; ignorovať]. Ide vlastne o prerozdelenie našej pozornosti medzi človeka, s ktorým reálne sme a displej telefónu.

Psychológovia sa pýtali ľudí, v akých situáciách ich partneri a partnerky používajú smartfón, keď sú spolu a čo pri tom sami prežívajú. Zistili, že partneri venujú pozornosť smartfónom hlavne v rámci domova, často v posteli pred spaním. Asi v polovici prípadov vyvolávalo takéto správanie partnera alebo partnerky negatívne reakcie ako hnev, smútok, nudu či pocit nedostatočnej pozornosti. Mnohým bol „phubbing“ zo strany partnera ľahostajný (38,1%) a v pár prípadoch dokonca vyvolával emóciu šťastia (4,4%). Za „phubbing“ zvykneme svoje polovičky najčastejšie priamo napomínať (27,1%), tolerujeme ho (22,3%) alebo naňho nijako nereagujeme (22,3%).

Zdá sa, že muži zvládajú „phubbing“ o čosi lepšie ako ženy, častejšie sa u nich objavovali pocity šťastia a pochopenia svojich partneriek. Ženy bývajú viac nahnevané a smutné alebo ľahostajné, keď ich partner ťuká do telefónu.

Pokiaľ uvažujeme o „phubbingu“ ako o možnej príčine nespokojnosti v partnerskom vzťahu, zdá sa, že kľúčovú úlohu zohráva žiarlivosť. Smartfóny totiž pre nás nepredstavujú len akýsi prístroj, neživú vec, ale tým, že sprostredkúvajú kontakt s inými ľuďmi, vnímame ich skôr ako sociálny objekt. Manipuláciou s nimi venujeme čas a pozornosť niekomu alebo niečomu inému ako partnerovi, pričom v ňom môžeme vyvolať  žiarlivosť a kaziť si tak vzájomný vzťah.


Viac sa dočítate v článku:

Why Is Your Partner’s Smartphone Use an Issue?

Smartphones have now been with us for 10 years, and play a huge part in our lives. We use them to take selfies, connect on social media and dating apps, read the news, and play interactive games. Many people check their smartphones as the last thing they do at night and then first thing in the morning.