Zdroj

O veľkej sile pozitívneho myslenia ste už určite veľakrát počuli. Možno vám niekto z vašich blízkych práve povedal: „Mysli pozitívne! Bude to dobré! “ Možno o tom hovoril kouč osobného rozvoja alebo sa o tom písalo v knihách, ktoré sa vám dostali do rúk. Pozitívni myslitelia veria, že toto je spoľahlivý spôsob, ako byť úspešný. Ale ako to naozaj je? Je pozitívne myslenie naozaj také dobré? Alebo to môže byť škodlivé? Pokračujte v čítaní!

POZITÍVNE MYSLENIE

Pozitívne myslenie je téma, ktorá sa v posledných rokoch stala veľmi populárnou. V kníhkupectvách nájdete tony kníh, ktoré sa vás snažia naučiť toto umenie a sľubujú, že váš život sa zmení o stoosemdesiat stupňov, ak začnete myslieť pozitívne. Najväčší nadšenci tvrdia, že vďaka pozitívnemu mysleniu dosiahnete všetko, o čom snívate – nájdete si vysnívanú prácu a dosiahnete úspechy v profesionálnom aj spoločenskom živote. V takomto prístupe sa dá dokonca hovoriť o ideológii pozitívneho myslenia – čoraz viac ľudí začína veriť v jeho silu bez hraníc, láka ich možnosť dosiahnuť ľahký úspech bez akýchkoľvek výziev a ťažkostí.

AKO MYSLIEŤ POZITÍVNE?

Mohlo by sa zdať, že nie je nič jednoduchšie ako pozitívne myslenie. Také jednoduché to však vôbec nie je. Každý človek má svoju batožinu skúseností a v daných situáciách reaguje špecifickým spôsobom. Niektorí ľudia vidia svet cez ružové okuliare tým najprirodzenejším spôsobom. Iní sa naopak pozerajú na svet cez prizmu čiernych okuliarov a všetko vidia v pochmúrnych farbách, pre nich je často nemysliteľné, aby sa k danému prípadu dalo pristupovať optimisticky, pretože nie sú schopní postrehnúť dobré stránky danej situácie.

Prvý prístup charakterizujú optimisti, zatiaľ čo druhý je doménou pesimistov. Existujú vedecké dôkazy, že optimistom sa v živote darí oveľa lepšie. Každú ťažkosť či neúspech vnímajú ako výzvu, preto sa nevzdávajú a idú za svojim cieľom. Veria tiež, že všetky problémy a nešťastia, ktoré sa im prihodia, sú len dočasným stavom. Správajú sa teda úplne opačne ako pesimisti. Vďaka správnemu postoju sú optimisti menej vystavení aj riziku depresie.

Kedysi sa predpokladalo, že niektorí ľudia sú len optimisti, rovnako ako iní pesimisti, a že je to nemenná súčasť ľudskej povahy. Doktor Martin Seligman dal na túto situáciu nový pohľad – v rámci svojho výskumu vyvinul metódu, pomocou ktorej je možné zmeniť postoj k optimizmu. Je to dlhý proces, ktorý si vyžaduje zmenu návykov a je potrebné naučiť sa pozerať na svet z úplne inej perspektívy.

SILA POZITÍVNEHO MYSLENIA

Sila pozitívneho myslenia je niečo, čomu veľa ľudí verí. Je to v poriadku? Záleží na tom, čo človek pod daným výrokom rozumie. Ak predpokladáte, že stačí myslieť pozitívne a splnia sa vám všetky sny – takto ublížite len sebe. Pozitívne myslenie dokáže narobiť veľa škody.

Nestačí myslieť pozitívne, vizualizovať si svoje úspechy alebo si vo vlastnej mysli vytvoriť dokonalú verziu seba, aby sa to všetko stalo skutočnosťou. Aby sme tento cieľ skutočne dosiahli, je potrebné na tom začať pracovať .

Na druhej strane pozitívne myslenie môže mať v skutočnosti určitú silu – len trochu inak chápanú. Môže pomôcť zvýšiť sebavedomie alebo vám umožní pozrieť sa na svet z úplne inej perspektívy. Je pravda, že optimista to má v živote jednoduchšie – je menej náchylný na depresie a nie je ako pesimista – náchylný upadnúť do schémy naučenej bezmocnosti.

POZITÍVNE MYSLENIE A PSYCHOLÓGIA

Optimizmus je dobrá a žiaduca vec, no nemožno ho využívať za každú cenu. Niektorí ľudia zachádzajú dokonca tak ďaleko, že tvrdia, že aj choroba je jednoducho vyvrcholením negatívneho myslenia a že na uzdravenie stačí pozitívne myslieť  – túto teóriu vytvoril Jospeh Murphy. V skutočnosti existujú štúdie, ktoré dokazujú, že človek so správnym prístupom má šancu na uzdravenie alebo dlhší život, no nesmieme zájsť tak ďaleko, že chorobu zredukujeme na fyzické symptómy negatívneho myslenia a liečbu založíme výlučne na pozitívnom myslení.

Psychológia v posledných rokoch začala spochybňovať prúd pozitívneho myslenia – najmä ten, ktorý vzišiel z rôznych svojpomocných príručiek a rôznych motivačných seminárov a školení.

V tomto prístupe psychológovia upozorňujú, že akúkoľvek motivačnú techniku, ktorá je založená na pozitívnom myslení, možno obrátiť proti osobe. Afirmácia, teda opakovanie si výrokov typu „som krásny“ u človeka, ktorý trpí nízkym sebavedomím, môže okamžite vyvolať vnútornú opozíciu a zvýšiť komplexy.

Dokonca aj stanovenie cieľov môže viesť k situácii, v ktorej je dôležité iba ich dosiahnutie za každú cenu.

POZITÍVNE MYSLENIE: UŽITOČNÉ ALEBO ŠKODLIVÉ?

V posledných rokoch je to naozaj módna a vyhľadávaná téma – existuje množstvo návodov, ktoré učia, čo je pozitívne myslenie. Môže to byť škodlivé?

Faktom je, že pozitívne myslenie môže byť užitočné a motivujúce. Vďaka tomu môžete zmeniť svoj prístup k svetu, zdvihnúť si sebavedomie, cítiť sa viac motivovaní či zlepšiť si vzťahy s ľuďmi.

Pozitívne myslenie je aj realistické myslenie o tom, čo vlastne môžeme a aké máme šance na úspech. Je to aj schopnosť pozrieť sa na svoje silné a slabé stránky, ciele si vyberáme aj na základe reálnej šance na úspech, a nie tam, kde nemáme potenciál.

Oplatí sa pozerať na svet s optimizmom, no ružové okuliare v kombinácii s nedostatkom ochoty robiť konkrétne činy vás k ničomu dobrému neprivedú, ale môžu zhoršiť vašu situáciu alebo spôsob myslenia o sebe a ľuďoch okolo vás.