Najnovšie

UvedoMENIA #1 – No more stigma

Psychoblog má podcast! Jeho autorom je Ľudo Novota a vo svojom prvom dieli sa venuje téme destigmatizácie duševných porúch. V rozhovore s Jozefom Baranom z No More Stigma sa dozviete o potrebe destigmatizácie duševných porúch a o motivácii k svojej práci.

Komunikácia

hnevať sa

Hnevať sa je ľudské

Ak by sme si chceli zakázať cítiť niektoré emócie, alebo by sme ich chceli vôľou odsúvať, klameme samých seba. Strácame kontakt so sebou. Strácame kontakt s celým svojím emočným prežívaním – pozitívnym aj negatívnym.

Vzťahy a sex

Rodina a výchova