Komunikácia

hnevať sa

Hnevať sa je ľudské

Ak by sme si chceli zakázať cítiť niektoré emócie, alebo by sme ich chceli vôľou odsúvať, klameme samých seba. Strácame kontakt so sebou. Strácame kontakt s celým svojím emočným prežívaním – pozitívnym aj negatívnym.

Vzťahy a s*x

Rodina a výchova