Zdroj

Láska bola témou, ktorú opisovali filozofia, spisovatelia a psychológovia po celé storočia. Rozlišovali rôzne druhy lásky, medzi ktoré okrem iného patri láska romantická, platonická, milosrdná, priateľská, erotická, rodičovská alebo zrelá. Každý z týchto typov je popísaný v článku. Ktorý druh lásky je ten váš?

Milosrdná láska

Agape je najvyšší druh lásky. Je definovaný ako večný, nemenný, všeobjímajúci a všadeprítomný. Vďaka týmto vlastnostiam sa milosrdná láska zvyčajne pripisuje Bohu a svätým.

Kresťanské náboženstvo hovorí, že Ježiš Kristus je stelesnením najvyššej lásky. Tvrdil, že ten, kto je pripravený položiť život za svojich priateľov, miloval najviac. Povzbudil svojich študentov, aby preukazovali lásku ku všetkým ľuďom bez ohľadu na pôvod, náboženstvo alebo spoločenské postavenie. Nabádal k odpúšťaniu, milosrdenstvu, súcitu a prinášaniu nezainteresovanej pomoci.

Romantická láska

Je to láska založená na silných emóciách a vášňach, ktoré prichádzajú so zamilovanosťou. Ľudia, ktorí prežívajú stav romantickej lásky, nevnímajú svet okolo seba, chcú tráviť každú spoločnú chvíľu a neustále myslieť na objekt svojich pocitov. Romantická láska je ako násilný prvok, ktorému je ťažké odolať. Ľudia, ktorí to prežívajú, vidia svoje sympatie ako zmysel svojho života a strácajú svoju samostatnosť.

Takáto láska sa často ukáže ako nešťastná, nereálna alebo neopätovaná. Zamilovaný človek, ktorý sa nedokáže spojiť s predmetom náklonnosti, často upadne do zúfalstva a bojuje aj s takými pocitmi, ako je túžba, žiarlivosť alebo pocit prázdnoty.

Platonická láska

Ďalším typom lásky je tá, ktorá je napriek svojej veľkej vznešenosti bez vášne. Ľudia, ktorí zažívajú tento stav, nemôžu žiť jeden bez druhého a tiež považujú svoj vzťah za ideálny a jedinečný. Sú si navzájom verní a lojálni, cítia po sebe túžbu a vo svojej spoločnosti sa cítia úžasne. Nesledujú však s*xuálnu intimitu, ale zostávajú na úrovni nezainteresovaného priateľstva. Platonická láska je častou témou v literatúre, najmä v období romantizmu.

Erotická láska

Takáto láska, známa ako eros, je túžbou partnerov po s*xuálnom zväzku. Milenci túžia po fyzických detailoch, nehe a vášni. Chcú dosiahnuť emočnú a fyzickú plnosť. Tento druh lásky je jedinečnou prírodou. To znamená, že dvaja ľudia ju neposkytnú nikomu inému ako svojmu partnerovi. Túžia po sebe a spoločne uspokojujú svoje s*xuálne potreby. Túto lásku zvyčajne sprevádzajú pocity ako túžba, žiarlivosť a úzkosť.

Priateľská láska

Môžeme milovať nielen svojho partnera, ale aj osobu, s ktorou máme priateľské puto. Môže to byť niekto z vašej vlastnej rodiny alebo mimo nej. Priateľská láska nie je exkluzívna. To znamená, že môžeme byť priatelia s mnohými ľuďmi súčasne. Priatelia by nemali na seba žiarliť, manipulovať so sebou alebo sa snažiť privlastniť si niekoho iného.

Priateľská láska je o slobode, čestnosti, rešpekte, pravdivosti a dôvere. Priatelia zvyčajne zdieľajú spoločné vášne a spôsob trávenia voľného času. Radi sú v spoločnosti toho druhého a sú ako spriaznené duše, ktoré dokážu komunikovať bez slov.

Rodičovská láska

Ďalším typom lásky je puto medzi rodičom a jeho deťmi. Po narodení dieťaťa rodičia bezpodmienečne milujú svoje dieťa. Uspokojujú všetky jeho potreby, starajú sa o ne, objímajú ich a venujú im takmer všetok voľný čas a pozornosť.

Zrelá láska

Zrelá láska je o tom, že prevezmete zodpovednosť za milovaného človeka, venujete mu svoj čas, staráte sa o neho, rešpektujete ho a staráte sa o jeho rozvoj. Takáto láska si vyžaduje úsilie, námahu a obetu. Je trpezlivá, pripravená na odpustenie a chce blaho druhej strany. Idem do rozhodnutia byť s milovanou osobou v dobrom aj zlom.

Ktorú lásku ste zažili v živote vy?